top of page

GDPR Policy

Το CG Hub αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Ο ιστότοπος του CG Hub πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας του διαδικτύου.

Προσωπικά σας Δεδομένα αποθηκεύονται ΜΟΝΟ εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσετε σε αντίστοιχα πεδία, που μπορεί να σας ζητηθούν. Το CG Hub δεν πρόκειται να γνωστοποιήσει σε τρίτους, εξαιρουμένης σχετικής πρόβλεψης από το νόμο ή τις αρμόδιες αρχές, Προσωπικά Δεδομένα, που σας αφορούν και προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, όπως το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, την ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, και τα οποία έχουν ενδεχομένως αποσταλεί από εσάς ηλεκτρονικά, καθόσον η χρήση αυτών των Δεδομένων περιορίζεται στη διαχείριση του τυχόν αιτήματος, που έχει υποβληθεί εκ μέρους σας.

Σε κάθε περίπτωση και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, και ειδικότερα του Ν. 4624/2019 για την «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων», διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης τροποποίησης, διόρθωσης και κατάργησης οποιωνδήποτε Προσωπικών σας Δεδομένων με την υποβολή μιας απλής αίτησης προς το CG Hub (Contact person: Mrs. Silia Banou - together@cghub.org).

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικό υπολογιστή του δικτύου, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και ο οποίος προστατεύεται από ακατάλληλη χρήση και δεν είναι προσβάσιμος σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα

bottom of page